Introduktion Solidworks är ett kraftfullt CAD-program som används inom många branscher för att skapa 3D-modeller och tekniska ritningar. Udemy erbjuder en kurs, “Complete Solidworks Beginners Course”, som riktar sig till nybörjare och lär ut grunderna i Solidworks. Kursen är skapad av Jaiprakash Pandey, en erfaren instruktör och författare av flera CAD-böcker.

Kursstruktur och innehåll Kursen är uppdelad i flera kapitel som täcker olika aspekter av Solidworks, inklusive:

 1. Grundläggande Verktyg och Navigering
  • Introduktion till Solidworks-gränssnittet.
  • Användning av grundläggande verktyg och kommandon.
  • Skapa enkla skisser och 3D-modeller.
 2. Delmodelleringsverktyg
  • Avancerad delmodellering.
  • Skapa komplexa 3D-delar.
  • Användning av parametriska verktyg för att skapa flexibla och anpassningsbara modeller.
 3. Assemblies
  • Bygga och animera assemblys.
  • Hantera relationer mellan olika delar.
  • Användning av verktyg för att skapa rörliga sammansättningar.
 4. Ritningar
  • Skapa tekniska ritningar från delar och assemblys.
  • Använda standarder och specifikationer för tillverkningsritningar.
  • Konvertera 3D-modeller till detaljerade 2D-ritningar.
 5. Praktiska Projekt
  • Slutprojekt där man bygger en kopplingsstång från grunden.
  • Skapa alla komponenter, montera dem och skapa tillverkningsklara ritningar.

Kursens styrkor

 • Pedagogisk uppläggning: Kursen börjar från grunden och bygger upp komplexiteten gradvis, vilket gör det enkelt för nybörjare att följa med.
 • Praktiska exempel: Varje lektion är illustrerad med verkliga exempel, vilket hjälper eleverna att förstå hur de kan tillämpa sina kunskaper i praktiken.
 • Instruktörsstöd: Jaiprakash Pandey erbjuder aktivt stöd genom kursens Q&A-forum, vilket ger eleverna möjlighet att få sina frågor besvarade snabbt.

Vem passar kursen för? Kursen är perfekt för studenter, yrkesverksamma eller hobbyister som vill lära sig Solidworks från grunden. Den kräver ingen tidigare erfarenhet av CAD-program och passar även för de som vill förbättra sina befintliga färdigheter.

Kursens svagheter

 • Programversion: Kursen rekommenderar Solidworks 2021 eller senare, och vissa filer kanske inte fungerar med äldre versioner. Detta kan vara en nackdel för dem som använder äldre programversioner.
 • Djupgående material: Även om kursen är grundläggande, kan vissa komplexa koncept kräva ytterligare självstudier eller kompletterande material för full förståelse.

Slutsats “Complete Solidworks Beginners Course” på Udemy är en välstrukturerad och informativ kurs för nybörjare. Den erbjuder en stark grund i Solidworks och täcker alla viktiga aspekter av programmet med ett fokus på praktiska tillämpningar. Jaiprakash Pandey är en erfaren instruktör som ger bra stöd, vilket gör kursen till ett bra val för alla som vill börja med Solidworks.

För mer information och för att anmäla dig till kursen, besök kursens sida på Udemy.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *